Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” personāla vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika

Publicēts: 20.04.2023.

Aktuālā redakcija

Rādīt iepriekšējās dokumenta redakcijas