Nr. 964/2014 Komisijas Īstenošanas regula (ES), kurā izklāstīti noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 piemērošanu attiecībā uz standarta noteikumiem un nosacījumiem par finanšu instrumentiem

Publicēts: 11.09.2014.