Nr. 77 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014-2020.gada plānošanas periodā

Publicēts: 10.02.2015.