Nr. 481/2014 KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īpašiem noteikumiem par sadarbības programmu izdevumu atbilstību

Publicēts: 04.03.2014.

Pielikumi: