Nr. 240/2014 KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) par Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

Publicēts: 07.01.2014.

Pielikumi: