Nr. 1299/2013 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība"

Publicēts: 17.12.2013.