Vienas vienības izmaksu standarta likmes piemērošanas metodika profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu, kā arī modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un studiju moduļa vai studiju kursa augstskolā vai koledžā īstenošanā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros

Publicēts: 27.10.2022.