Metodika par viena izglītojamā izmaksu standarta likmes aprēķinu 1-gadīgu un 1,5- gadīgu profesionālās izglītības programmu īstenošanā otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmās, profesionālās pilnveides izglītības programmās, profesionālās tālākizglītības programmās, kā arī modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un studiju moduļa vai studiju kursa augstskolā vai koledžā īstenošanā pasākuma 7.2.1.2. “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanai

Publicēts: 14.10.2022.