Metodika par sadarbības partnera (pašvaldības) īstenošanas personāla atlīdzības izmaksu standarta likmes aprēķinu un piemērošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta ietvaros

Publicēts: 05.04.2017.