Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā’’ (iepirkumiem, kas izsludināti no 2017.gada 1.marta)

Publicēts: 15.12.2023.

Aktuālā redakcija

Rādīt iepriekšējās dokumenta redakcijas