Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika nodarbinātās personas ar zemu izglītības līmeni profilēšanai un konsultēšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanai

Publicēts: 04.10.2022.