Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” īstenošanai

Publicēts: 30.09.2020.