Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanai

Publicēts: 09.05.2023.

Aktuālā redakcija

Rādīt iepriekšējās dokumenta redakcijas