Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika augstskolu padomju locekļu atlīdzības un administratīvo resursu izmaksu segšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai

Publicēts: 09.11.2023.

Aktuālā redakcija

Rādīt iepriekšējās dokumenta redakcijas