Informācija par izmaiņām vienotā kritērija “Projekta iesniedzējam un projekta sadarbības partnerim, ja tāds projektā ir paredzēts, Latvijas Republikā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katram atsevišķi pārsniedz 150 euro” piemērošanas skaidrojumā

Publicēts: 25.05.2021.