Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (vadlīnijas ir spēkā un ir piemērojamas no to apstiprināšanas dienas 08.05.2017.)

Publicēts: 08.05.2017.