Pamatnostādnes par tādu finanšu korekciju noteikšanu, kuras publiskajam iepirkumam piemērojamo noteikumu neievērošanas gadījumā veic attiecībā uz izdevumiem, ko finansē ES - vadlīnijas par iepirkumu pārkāpumiem

Publicēts: 14.05.2019.