Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ceturtās atlases kārtas projektu īstenošanai

Publicēts: 18.02.2019.