EK izstrādāta rokasgrāmata „Krāpšana publiskajos iepirkumos – praktisko piemēru un „sarkano karogu” apkopojums”

Publicēts: 01.01.2017.