Eiropas Komisijas vadlīnijas dalībvalstīm par snieguma ietvaru, tā izvērtēšanu un rezervi

Publicēts: 19.06.2018.