Eiropas Komisijas rokasgrāmata (20.12.2017) “Krāpšana publiskā iepirkuma jomā, Brīdinājuma zīmju un paraugprakses apkopojums”

Publicēts: 20.12.2017.