Eiropas Komisijas norādījumi publisko iepirkumu praktizējošajiem speciālistiem

Publicēts: 01.02.2018.