Eiropas Komisijas metodiskie norādījumi PVN attiecināmībai saskaņā ar Kohēzijas politikas noteikumiem 2014. - 2020. gada plānošanas periodā

Publicēts: 30.10.2018.

Aktuālā redakcija

Rādīt iepriekšējās dokumenta redakcijas