Eiropas Komisijas lēmums par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" apstiprināšanu

Publicēts: 06.11.2023.