Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai

Publicēts: 06.03.2018.