Metodika par atbalsta personāla vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķinu un piemērošanu 7.2.1.2. pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros

Publicēts: 31.08.2020.