Govis fermā

SIA “Ogres piens” - stāsts par izaugsmi un modernizāciju

Lauku atbalsta dienests

SIA “Ogres piens” ir iekarojis savu vietu Latvijas piena ražošanas nozarē. Pēdējos gados uzņēmums piedzīvojis strauju izaugsmi - tam pieder vienas no modernākajām piena govju fermām valstī. Pagrieziena punkts bija 2012. gads, kad ar Eiropas Savienības fondu atbalstu tika uzbūvēta jauna un moderna piena govju ferma 320 slaucamām govīm. 2015. gadā tika uzbūvēta vēl viena jauna kūts, kas ļāva palielināt slaucamo govju skaitu līdz 740. Jaunās fermas komplekss nodrošina govīm komfortablus apstākļus un atbilst visaugstākajām dzīvnieku labturības prasībām. SIA “Ogres piens” panākumu pamatā ir ne vien modernas tehnoloģijas un infrastruktūra, bet arī spēja pielāgoties mainīgiem tirgus apstākļiem un nepārtraukti pilnveidot ražošanas procesus. Uzņēmums ir orientēts uz ilgtermiņa attīstību un pastāvīgi investē jaunu tehnoloģiju ieviešanā un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā.