Ģimenes ārsts

Ģimenes ārstiem, kuri grib doties pensijā un nodot zināšanas jaunajam speciālistam

Veselības ministrija

Ģimenes ārsti, kuri vēlas doties pensijā un nodot specifiskās zināšanas jaunajam speciālistam, var saņemt kompensāciju. Tā paredzēta par specifisku zināšanu, pieredzes un informācijas nodošanu jaunajam speciālistam, kur pārņem praksi. Minētā kompensācija paredzēta abiem ārstiem – gan ģimenes ārstam, kas nodod praksi, gan ģimenes ārstam, kas šo praksi pārņem un turpinās darbu. Vairāk uzzini: kompensacijas@vm.gov.lv https://talakizglitiba.lv/projekti/ko...

Ģimenes ārsta prakses nomaiņa