Brīvprātīgais darbs Ieslodzījuma vietu pārvaldē un Valsts probācijas dienestā

Brīvprātīgais darbs Ieslodzījuma vietu pārvaldē un Valsts probācijas dienestā

Tieslietu ministrija

Efektīvai bijušo ieslodzīto integrācijai sabiedrībā un darba tirgū būtiska ir arī sabiedrības iesaistīšanās korekcijas dienestu īstenotajā resocializācijas procesā gan ieslodzījuma vietās, gan izciešot sodu sabiedrībā. Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienests īsteno brīvprātīgā darba kustību darbā ar esošajiem un bijušajiem notiesātajiem.

Vieni no galvenajiem faktoriem, kas cilvēkus mudina uz atkārtotu noziegumu veikšanu, ir atbalsta trūkums no ģimenes un apkārtējās sabiedrības, kā arī nestabila finanšu situācija un zems izglītības līmenis. Pateicoties ESF projektiem ir izstrādāti un ieviesti ieslodzīto vajadzībām un noziedzīgās uzvedības riskiem atbilstoši resocializācijas līdzekļi, sniedzot šiem cilvēkiem iespēju uzlabot savu un tuvinieku dzīves kvalitāti.

Pasaules pieredze liecina – brīvprātīgais darbs ar likumpārkāpējiem ir efektīvs līdzeklis viņu resocializācijā, tāpēc brīvprātīgie var sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā. Latvijā brīvprātīgo darbu iespējams veikt gan ieslodzījuma vietās, gan ārpus ieslodzījuma.

Brīvprātīgais var iesaistīties dažādas formas brīvprātīgajā darbā – veicinot izglītības un darba prasmju attīstīšanu, realizējot lietderīga brīvā laika pavadīšanu, sporta aktivitāšu organizēšanu un īstenošanu, atbalstot atkarību pārvarēšanā, ģimenes saišu stiprināšanā un sociālo jautājumu risināšanā. Brīvprātīgais darbs ir ļoti dažāds un tā izpausme ir paša brīvprātīgā iniciatīva un vēlēšanās piedāvāt savas zināšanas un pieredzi ieslodzītajiem – tās var būt lekcijas par dažādām tēmām, gan dažāda veida nodarbības – sporta nodarbības, mākslas nodarbības, valodu apguve, galda spēles un citas aktivitātes.

Ja ir interese par brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietās vai darbā ar Valsts probācijas dienesta klientiem, apmeklē Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes tīmekļa vietnēs.