Lauksaimniecība, zivsaimniecība, mežsaimniecība, lauku attīstība