Projektu portāls – KPVIS

Projektu portāls jeb Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma (KPVIS) - Eiropas Savienības (ES) fondu un Atveseļošanas fonda (AF) projektu iesniegšanai un vadībai. Projektu portālu jeb KPVIS administrē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).

Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

EPS var saņemt Lauku atbalsta dienesta (LAD) e-pakalpojumus. EPS Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) finansējuma saņēmēji var iesniegt nepieciešamo dokumentāciju un informāciju. EPS administrē LAD.