Previous planning periods

Šajā mājaslapas sadaļā iespējams atrast informāciju par iepriekšējo ES fondu plānošanas periodu (2007-2013, 2004-2006) finansējuma sadalījumu, rezultātiem un investīciju virzieniem.