Esi sveicināts Eiropas Savienības fondu mājaslapā!

Šeit atradīsi aktuālo informāciju par ES fondu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda, finansējumu.
Ja mājaslapā nav atbildes uz Tev interesējošu jautājumu, raksti mums uz e-pasta adresi: esfondi@esfondi.lv.

*Mājaslapas saturu pārvalda Finanšu ministrija.

Jaunumi

ES fondu projekti

 

Eiropas Savienības fondu finansējums projektu īstenošanai ir pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kuram ir skaidra ideja, kā veicināt sabiedrības labklājību, ekonomikas izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību.

Šeit ir pieejama informācija par aktuālajām projektu atlasēm un projekta iesniegšanu: 

Informatīvie pasākumi

22
Okt
27
Okt
05
Nov
 

ES fondi 2014 - 2020

Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” nosaka turpmāku fondu finansējuma efektīvu ieguldīšanu izvirzīto mērķu sasniegšanai, lai palielinātu un saglabātu ES fondu finansējuma pozitīvo ietekmi uz ekonomisko attīstību un Latvijas tautsaimniecību arī turpmākajos gados.

ES fondu atbalsta politika izstrādāta sasaistē ar ES 2020 gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģiju, Nacionālo attīstības plānu 2020, kā arī citiem valsts attīstībai nozīmīgiem plānošanas dokumentiem.

Kas ir Kohēzijas politika?

Kohēzijas politika ir svarīgākā ES ieguldījumu politika. Tā ir vērsta uz visiem Eiropas Savienības reģioniem un pilsētām, lai palīdzētu radīt darbavietas, atbalstītu uzņēmumu konkurētspēju, ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Kohēzijas politikas ietvaros dalībvalstīm ir pieejams trīs fondu finansējums - Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda.

Vairāk informācijas par Kohēzijas politiku, tās fondiem, to ietekmi, izvērtēšanu un revīziju skatīt šeit.

Uz augšu