2014.-2020.

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem - vadlīnijas infografika

Publicitātes vadlīnijas 2007.-2013.gada plānošanas periodam pieejamas šeit.

ES emblēma

#

Logo

Lejupielāde

1.

ES emblēma (krāsains)

JPG PNG PDF EPS
2.

ES emblēma (melnbalts)

JPG PNG - -

 

#

Logo

Download

1.

EU emblem (coloured)

JPG PNG
2.

EU emblem (monochrome)

JPG PNG

 

Nacionālās identifikācijas zīme

#

Logo

Lejupielāde

1.

Nacionālās identifikācijas zīme (krāsains)

JPG PNG PDF EPS (RGB) EPS (CMYK) EPS (PANTONE)
2.

Nacionālās identifikācijas zīme (melnbalts)

JPG PNG PDF EPS - -

 

#

Logo

Download

1.

National identification sign (coloured)

JPG PNG PDF EPS (RGB) EPS (CMYK) EPS (PANTONE)
2.

National identification sign (monochrome)

JPG PNG PDF EPS - -

 

Vizuālo elementu ansamblis

 

 

 

#

Logo

Lejupielāde

1.

ERAF (krāsains)

JPG PNG PDF EPS (RGB) EPS (CMYK) EPS (PANTONE)
2.

ERAF (melnbalts)

JPG PNG PDF EPS - -

3.

ESF (krāsains)

JPG PNG PDF  - EPS (CMYK) EPS (PANTONE)
4.

ESF (melnbalts)

JPG PNG PDF EPS - -

5.

ESSKF (krāsains)

JPG PNG PDF EPS (CMYK) EPS (PANTONE) EPS
(RGB)
6.

ESSKF (melnbalts)

JPG PNG PDF EPS - -

7.

KF (krāsains)

JPG PNG PDF EPS (RGB) EPS (CMYK) EPS (PANTONE)
8.

KF (melnbalts)

JPG PNG PDF EPS - -

 

 

 

 

#

Logo

Download

1.

ERDF (coloured)

JPG PNG PDF EPS (RGB) EPS (CMYK) EPS (PANTONE)
2.

ERDF (monochrome)

JPG PNG PDF EPS - -

3.

ESF (coloured)

JPG PNG PDF EPS (RGB) EPS (CMYK) EPS (PANTONE)
4.

ESF (monochrome)

JPG PNG PDF EPS - -

5.

EUSFCF (coloured)

JPG PNG PDF EPS (RGB) EPS (CMYK) EPS (PANTONE)
6.

EUSFCF (monochrome)

JPG PNG PDF EPS - -

7.

CF (coloured)

JPG PNG PDF EPS (RGB) EPS (CMYK) EPS (PANTONE)
8.

CF (monochrome)

JPG PNG PDF EPS - -

 

Paplašināts vizuālo elementu ansamblis

#

Logo

Lejupielāde

1.

Paplašināts logo ansamblis (ERAF)

JPG PNG EPS

2.

Paplašināts logo ansamblis (ERAF)

JPG PNG  

3.

Paplašināts logo ansamblis (ESF)

JPG PNG EPS

4.

Paplašināts logo ansamblis (ESSKF)

JPG PNG EPS

5.

Paplašināts logo ansamblis (KF)

JPG PNG EPS

 

#

Logo

Download

1.

Expanded logo ensemble (ERDF)

JPG PNG EPS

2.

Expanded logo ensemble (ERDF)

JPG PNG EPS

3.

Expanded logo ensemble (ESF)

JPG PNG EPS

4.

Expanded logo ensemble (EUSFCF)

JPG PNG EPS

5.

Expanded logo ensemble (CF)

JPG PNG EPS

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 2. martā