}

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publikācijas

 

 


(2,98 Mb)

Vides ministrijas (VidM) informatīvais materiāls "Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?", kurā ietverta informācija par visiem 2000.-2006. gada plānošanas perioda ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajiem vides investīciju projektiem. Kopumā katalogā apkopota informācija par 11 ūdenssaimniecības attīstības projektu, 9 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektu, 1 bīstamo atkritumu apsaimniekošanas projekta, 1 gaisa piesārņojumu samazināšanas projekta un 4 tehniskās palīdzības projektu ieviešanas statusu līdz 2008.gada 4.jūnijam.

Materiāls ietver arī nelielu ieskatu ES Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētājās aktivitātēs vides sektorā 2007.-2013. gadam.
skatīt(4,77 Mb)

Vides ministrijas (VidM) informatīvais materiāls "150 realizēti projekti: Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda?", kurā apkopota informācija par visiem ERAF līdzfinansētajiem infrastruktūras projektiem, kuriem ES finansējums apstiprināts no 2004. līdz 2006.gadam.
Kopumā ar ERAF līdzfinansējumu realizēti 150 projekti – 89 ūdenssaimniecības attīstības projekti, 54 atkritumu saimniecības projekti, t.sk. 46 likumdošanas prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju rekultivācijas projekti un 8 projekti dalītās atkritumu savākšanas sistēmas attīstībai, kā arī 7 infrastruktūras izveides projekti Natura 2000 teritorijās. Šie projekti tika realizēti laika periodā no 2004. līdz 2008. gadam.

Materiāls ietver arī nelielu ieskatu arī ES Kohēzijas fonda un ERAF līdzfinansētājās aktivitātēs vides sektorā 2007.-2013.gadam.
skatīt

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2012. gada 5. aprīlī
Uz augšu