}

Valsts sekretāres vietnieks ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos

 

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Armands Eberhards

ES fondu Vadošās iestādes vadītājs

Pārraudzīt un koordinēt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda,  Latvijas un Šveices sadarbība programmas, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadībā iesaistīto institūciju darbību

67083933

Armands.Eberhards@fm.gov.lv

Inga Pētersone

ES fondu vadības sistēmas departamenta Ieviešanas sistēmas nodaļas eksperte

Sniegt administratīvo un informatīvo atbalstu valsts sekretāra vietniekam ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos

67095565 Inga.Petersone@fm.gov.lv
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 5. martā
Uz augšu