}

Vadošā iestāde

V a d o š ā s  i e s t ā d e s funkcijas veic LR Finanšu ministrija, un tās pienākums ir nodrošināt ES fondu vadību un īstenošanu. Vadošā iestāde, sadarbojoties ar atbildīgajām iestādēm un konsultējoties ar sociālajiem, nevalstiskā sektora un reģionālajiem partneriem, izstrādā 2007.-2013.gada plānošanas dokumentāciju, tādējādi nodrošinot partnerības principa ievērošanu plānošanas dokumentu sagatavošanā, kā arī nodrošinot struktūrfondu un Kohēzijas fonda starpnozaru koordināciju. Tāpat vadošā iestāde nodrošina datorizētās ES fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, ES fondu izvērtēšanu un komunikācijas vadību. 

Finanšu ministrijā par ES fondu vadību atbildīgi trīs departamenti – Eiropas Savienības fondu stratēģijas departaments, Eiropas Savienības fondu uzraudzības departaments un Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas departaments. (skat. struktūrshēmu).

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2012. gada 23. martā
Uz augšu