}

Vadlīnijas, metodikas un skaidrojumi

 

Šajā sadaļā atrodamas vadlīnijas, ES fondu vadošās iestādes sagatavotie skaidrojošie materiāli un noderīga informācija, kas saistīta ar ES fondu ieviešanu.

Eiropas Komisijas vadlīnijas

 EK reģionālās politikas dokumentu vietne INFOREGIO

 ES teritoriālās sadarbības programmas INTERACT dokumentu vietne

EK vadlīnijas par viltotu dokumentu identificēšanu (LV) / EK vadlīnijas par viltotu dokumentu identificēšanu (EN)

EK vadlīnijas par interešu konflikta identificēšanu publiskajos iepirkumos (LV) / EK vadlīnijas par interešu konflikta identificēšanu publiskajos iepirkumos (EN)

EK vadlīnijas par grozījumiem lielo projektu lēmumos un ietekmi uz izņēmumiem automātiskai saistību atcelšanai

EK ieteikumi valsts atbalsta noteikšanai

EK vadlīnijas par komercdarbības atbalsta atbilstības noteikšanu infrastruktūras projektiem / Verification of compliance with state aid rules in infrastructure cases

Informatīvs paziņojums par krāpšanas pazīmēm attiecībā uz ERAF, ESF un Kohēzijas fondiem

EK vadlīnijas par vienkāršotajām izmaksām


EK vadlīnijas par energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas attiecināmības intervenci būvniecības, tostarp mājokļu jomā ERAF un KF 2007.-2013.g. plānošanas perioda projektos

EK vadlīnijas par lielajiem projektiem/ atbalsta shēmām un automātisku saistību atcelšanu 2007.-2013.g. plānošanas periodā

EK vadlīnijas par lielajiem projektiem/ EK lēmuma slieksnis un saturs 2007.-2013.gada plānošanas periodā

EK vadlīnijas par lielo projektu dalīšanu starp plānošanas programmām (angļu valodā)

Eiropas Komisijas vadlīnijas struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētajām izmaksām piemērojamo finanšu korekciju noteikšanai publiskā iepirkuma noteikumu neizpildes gadījumā

Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja Krāpšanas novēršanas informācijas sistēmas Lietotāju rokasgrāmata  - Vispārējā informācija (angļu valodā)

Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja Krāpšanas novēršanas informācijas sistēmas Lietotāju rokasgrāmata  1681.modulis (latviešu valodā)

Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja Krāpšanas novēršanas informācijas sistēmas Lietotāju rokasgrāmata  1828.modulis (angļu valodā)

  • Skaidrojumi par vadības informācijas sistēmu 

    Iinformācija par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas (ES fondu VIS) lietošanu, izplatītākajām problēmām un risinājumiem, kā arī metodoloģiskie skaidrojumi par efektīvu ES fondu VIS izmantošanu.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 30. augustā
Uz augšu