}

Vadlīnijas

N.p.k.

 

Dok. nr.

Dok.

Datums

Plānots aktualizēt

Vienkāršotās izmaksas

1.1.

Vadlīnijas par vienkāršoto izmaksu izmantošanas iespējām un to piemērošana Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam ietvaros

1.1.

vadlīnijas

25.03.2022.

 

1.2.

Informatīvs apkopojums par ES līmeņa likmēm, kas piemērojamas Latvijā

 

informatīvais materiāls

28.03.2022.

 

1.3.

Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam  īstenošanai

 

metodika

07.11.2022.

 

1.4.

Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam īstenošanai

 

metodika

09.12.2022.

 
Attiecināmās izmaksas ES fondu projektos

2.1.

Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gada plānošanas periodā

1.2.

vadlīnijas

metodika

25.08.2022.

 
Komunikācijas prasības

3.1.

ES fondu 2021.-2027. gada un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas

 

! Sakarā ar Eiropas Komisijas mājaslapas uzlabošanas darbiem, šobrīd nav pieejams Tiešsaistes ģenerators, kurā iespējams veidot projektu plakātus, stendus un plāksnes. Tādejādi šos informatīvos materilus pagaidām jāveido pašiem, balstoties uz vadlīnijās noteikto.

 

vadlīnijas

komunikācijas plāna veidne

ppt paraugs

Dokumentu paraugs

Logo - Finansē Eiropas Savienība

Logo - Līdzfinansē Eiropas Savienība

Logo - NAP

28.11.2022.

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 20. decembrī
Uz augšu