}

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma (ES SFKF VIS) ir galvenais ES fondu uzraudzības instruments ES fondu uzraudzības nodrošināšanai.

ES SFKF VIS sistēma

ES SFKF VIS veidota kā centrāla tīkla sistēma, kas pieejama visām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām (vadošā, maksājumu, revīzijas, sertifikācijas, atbildīgā, sadarbības iestādes, Iepirkumu uzraudzības birojs) efektīvai ES fondu finansētu aktivitāšu uzraudzībai.

ES SFKF VIS sistēmā tiek uzkrāta informācija par 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodu finansētiem projektiem un migrēta informācija par 2004.-2006.gada ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētiem projektiem, nodrošinot vienotu datu avotu ES fondu līdzfinansētu projektu uzskaitē un uzraudzībā.

ES SFKF VIS galvenais uzdevums ir:

  • uzkrāt un uzglabāt informāciju par Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentiem un projektiem, kas nepieciešama Eiropas Savienības fondu vadībai un darbības programmu īstenošanas uzraudzībai;
  • nodrošināt iespējas veidot pārskatus par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu un lielo projektu īstenošanu;
  • nodrošināt iespējas analizēt informāciju par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu un lielo projektu īstenošanu;
  • nodrošināt elektronisku datu apmaiņu ar Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju informācijas sistēmām.

Vispārēja ES SFKF VIS izveidošanas un lietošanas kārtība noteikta MK 03.03.2009. noteikumos Nr.210 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanas un lietošanas kārtība".

 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas
izveidošanas un lietošanas kārtība

Detalizēta lietotāju tiesību piešķiršanas, datu ievades un datu pārbaudes kārtība noteikta Starpresoru vienošanās par kārtību, kādā atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde izmanto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu.

Starpresoru vienošanās paraugs | Starpresoru vienošanās pielikumi

Izplatītākās problēmas, to risinājumi un skaidrojumi apkopoti ES SFKF VIS Biznesa rokasgrāmatā - Biežāk uzdotie jautājumi.

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par ievadāmās informācijas saturu un nodrošinātu kvalitatīvu datu ievadi ES SFKF VIS, Vadošā iestāde ir izstrādājusi un turpmāk nodrošinās informatīvu materiālu un skaidrojumu par sistēmas lietošanu publicēšanu šeit:

Informatīvi materiāli un skaidrojumi par sistēmas lietošanu

Nr.p.k.

Nosaukums

Datums

Nr.

Fails

 1.

Finanšu ministrijas un atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu (AI/SI) sanāksmes „Diskusija par IT risinājumiem 2014+” protokols 12.11.2012.

Nr.2012/01

pdf 

 2.

Par datu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas 3.versijas izmaiņām 08.02.2012.

Nr.16-09-1/791 

pdf 

 3.

Par datu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas 3.versijas izmaiņām 02.12.2011.

Nr.16-09-1/7944 

pdf

 4.

Par pārbaužu projekta īstenošanas vietās datu ievadi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā  21.09.2010.

 Nr.16-5-01/7848

 pdf

 5.

 Par avansa, starpposma un noslēguma maksājumu ievadi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā  21.06.2010.

 Nr.16-13-1/5321

 pdf

 6.

 Par maksājumu datu ievadi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā  11.06.2010.

 Nr.16-13-1/5020

 pdf

 7.

 Par manuālu datu ievadi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā  11.06.2010.

 Nr.16-13-1/5014

 pdf

 8.

Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas 2. versijas ieviešanas produkcijas vidē

 24.05.2010.

 Nr.16-13-1/4378

 pdf

 9.

Par datu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas 2.versijas izmaiņām

 22.04.2010.

 Nr.16-13-1/3476

 pdf

10.

Par projektu līmeņa informācijas ievadi VIS  06.04.2010.

 Nr. 16-1-04-1/2884

 pdf

11.

Par datu ievadi un apstiprināšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā

26.02.2010.

Nr. 16-13-1/1754

 pdf

12.

Par rādītāju datu ievadi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā un saskaņošanu noslēguma ziņojumam

17.11.2009.

Nr.16-3-01-1/654

 pdf

13.

Par datu kvalitātes pārbaužu standarta pieprasījumu lietošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā

27.05.2009.

Nr.16-13/280

pdf

14.

Par datu kvalitātes pārbaužu standarta pieprasījumiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā

29.04.2009.

Nr.16-13/230

pdf

15.

Skaidrojums par datu ievadi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā

16.02.2009.

Nr.16-13/81

pdf

16.

ES SFKF VIS datu grupu saraksts    

pdf

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 28. oktobrī
Uz augšu