}

Uzraudzības komiteja

Uzraudzības komiteja (UK) izveidota, lai nodrošinātu efektīvu ES fondu ieviešanas uzraudzību atbilstoši darbības programmās noteiktajām prioritātēm un mērķiem.

Uzraudzības komiteju vada vadošās iestādes vadītājs un kurā iekļauti pārstāvji no vadošās iestādes, atbildīgajām iestādēm, sadarbības iestādēm, maksājuma iestādes, revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes, kā arī sociālie, nevalstiskā sektora un reģionālie partneri. Uzraudzības komitejai ir izveidotas divas apakškomitejas - ERAF un KF līdzfinansēto Darbības programmu apakškimiteja un ESF līdzfinansētās Darbības programmas apakškomiteja.

ES fondu Uzraudzības komitejas un apakškomiteju darba materiāli ir pieejami Uzraudzības komitejas  dokumentu vadības sistēmā jeb e-portfelī.

Uzraudzības komiteja darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu (23.10.2010. MK noteikumi Nr.1072), kas nosaka tās uzdevumus, sastāvu un darba kārtību: 

 šeit pieejams UK nolikums
Eiropas Sociālā fonda apakškomitejas reglaments
Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda apakškomitejas reglaments
Uzraudzības komitejas reglaments

 

 

AKTUALITĀTES 

Informējam, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas periods ir veiksmīgi noslēdzies.

Noslēguma ziņojumi ar saistītiem pielikumiem par darbības programmām “Cilvēkresursi un nodarbinātība”, “Uzņēmējdarbība un inovācijas” un “Infrastruktūra un pakalpojumi” ir pieejami ŠEIT.

 

Kontaktpersona:

Liene Dzelzkalēja

Finanšu ministrijas
Eiropas Savienības fondu investīciju pārvaldības departamenta
Eiropas Savienības fondu investīciju ziņojumu nodaļas
vecākā eksperte
tel. 67095530
e-pasts: liene.dzelzkaleja@fm.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 25. aprīlī
Uz augšu