}

Tehniskā palīdzība

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulas Nr.1303/2013 58.pantam ES fondi var atbalstīt sagatavošanas, uzraudzības, administratīvās un tehniskās palīdzības, novērtēšanas, revīzijas un kontroles pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas īstenošanai.

Pēc dalībvalsts iniciatīvas ES fondi var atbalstīt sagatavošanas, pārvaldības, uzraudzības, novērtēšanas, informācijas un komunikācijas, tīklu veidošanas, sūdzību izskatīšanas, kontroles un revīzijas darbības. Dalībvalsts var izmantot ES fondus, lai atbalstītu pasākumus administratīvā sloga mazināšanai atbalsta saņēmējiem, tostarp elektroniskās datu apmaiņas sistēmas, pasākumus, kurus veic, lai stiprinātu dalībvalsts iestāžu un atbalsta saņēmēju spēju pārvaldīt un izmantot minētos fondus. Minētās darbības var attiekties uz iepriekšējiem un turpmākiem plānošanas periodiem.

Vairāk informācijas par Finanšu ministrijas konkrētajiem Tehniskās palīdzības projektiem pieejama šeit.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 23. februārī
Uz augšu