}

Saistošie dokumenti

Tehniskās palīdzības aktivitāšu saistošie dokumenti par 2007.-2013.plānošanas periodu

 

Tehniskās palīdzības 2.kārta

Nosaukums

Dokuments

06.09.2011. MK noteikumi Nr.694

"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu"

Skatīt

3.pielikums 06.09.2011. MK noteikumiem Nr.694
Eiropas Sociālā fonda / Eiropas Reģionālās attīstības fonda / Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta iesnieguma veidlapa

Skatīt

Metodika izdota saskaņā ar 06.09.2011. MK noteikumu Nr.694 7.3.punktu
Eiropas Sociālā fonda / Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Skatīt

Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas (iesniegumu vērtēšanas kritēriji)

Skatīt

Metodika izdota saskaņā ar 06.09.2011. MK noteikumu Nr.694 7.2.punktu
Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanas metodika

Skatīt

CFLA 14.04.2010 kārtība Nr.39-1-3/6
Kārtība, kā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra nodrošina Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu ierobežoto atlasi un vērtēšanu, kā arī pieņem lēmumu par Eiropas Savienības fondu projektu iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu

Skatīt

Vienošanās par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu un Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma / valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu

SkatītNosaukums

Dokuments

18.12.2007. MK noteikumi Nr.918

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"

 Skatīt

06.09.2011. MK noteikumi Nr.694

"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu"


Skatīt

Papildinformācija par tehniskās palīdzības otro projektu iesniegumu atlasi un īstenošanu

Skatīt

Finanšu ministrijas ierosinātie 1.6.1.1., 2.4.1.1., 3.7.1.1. un 3.8.1.1.aktivitāšu „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” otrās kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

LV
ENG

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 1. septembrī
Uz augšu