}

Sabiedrības informētības un citi izvērtējumi

Nr.

Temats

Autors

Dok.

Publicēts

2014.-2020.g. plānošanas periods
1.

Atskaite par apmācībām risku vadībā Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda ietvaros
(Apmācību veikšanas laiks 16.09.2014.-05.11.2014.)

KPMG Baltics SIA

 

 pdf 27.11.2014.

 

Nr.


Temats
                                                                                                                                   

Autors


Dok.
                

Publicēts

2007.-2013.g. plānošanas periods
1.

Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 07.11.2014. līdz 17.11.2014.)

SIA "Latvijas Fakti"

 pdf 11.12.2014.
2. Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 08.11.2013. līdz 18.11.2013.)

SIA "Latvijas Fakti"

 pdf 07.01.2014.
3. Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 10.11.2012. līdz 22.11.2012.)

SIA "Latvijas Fakti" 

pdf 11.12.2012.
 4. Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 25.11.2011. līdz 05.12.2011.)

SIA "Latvijas Fakti"

pdf 20.12.2011.

5.

Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 08.02.2010. līdz 18.02.2010.)

SIA "Latvijas Fakti"

pdf

25.03.2010.

6.

Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 05.12.2008. līdz 17.12.2008.)

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs "SKDS"

pdf

20.01.2009.

 

Nr.

Temats

Autors

Dok.

Publicēts

2007.-2013.g. plānošanas periods
1.

2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) komunikācijas pasākumu izvērtējums

Mid term evaluation on the efficiency of the communication measures of EU funds priorities, measures and activities for the 2007 - 2013

SAFEGE Baltija

Ziņojums
pdf 
Summary
pdf

30.11.2011. 

2.

Problēmjautājumi, kas saistīti ar publisko iepirkumu procedūru ES fondu finansētajos projektos

External expertise on questions regarding public procurement procedure in EU funds projects

Zvērinātu advokātu birojs "Kronbergs & Čukste" 

pdf 

09.2011. 

 3.

Centralizētais Eiropas Savienības fondu (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums
(Aptaujas veikšanas laiks no 2011.gada februāra līdz martam)

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs "SKDS"

pdf

12.04.2011.

4.

Centralizētais Eiropas Savienības fondu (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums

 SIA “Latvijas Fakti”

 pdf

15.12.2009.

2004.-2006.gada plānošanas perioda izvērtējumus skatīt šeit.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 23. jūlijā
Uz augšu