}

Plānošana

Finanšu ministrija ciešā sadarbībā ar nozaru ministrijām ir sagatavojusi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027.gadam, kas 2021.gada 16.novembrī atbalstīta valdībā, tālāk uzsākot starpdienestu konsultācijas procedūru ar Eiropas Komisijas atbildīgajiem dienestiem. Programmas mērķis ir nodrošināt investīciju platformu nākamiem septiņiem gadiem zināšanās balstītai ekonomikas transformācijai uz zaļajām tehnoloģijām un inovācijām.

Programma ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments, kas iezīmē investīcijas Latvijai piešķirtā Eiropas Sociālā fonda+, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda finansējuma ietvaros. Programma ir izstrādāta, balstoties uz Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027.gadam identificētajām tautsaimniecības vajadzībām un noteiktajiem uzdevumiem. Programmā norādīti politiskie mērķi, prioritātes un specifiskie atbalsta mērķi un to ietvaros plānotās veicamās atbalstāmās darbības, finansējuma apmērs un atbilstošs nacionālais līdzfinansējums, kā arī noteikti sasniedzamie rādītāji.

Finanšu ministrija aktīvi turpina gatavošanos ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzsākšanai, izstrādājot arī nepieciešamos nacionālo horizontālo tiesību aktu projektus. 

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam (apstiprināta MK 16.11.2021.)

Programmas papildinājums (informatīvs materiāls)

Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2021. - 2027. gada plānošanas periodam

 

 

 

Kontaktpersona par darbības programmu: Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vadītājas vietniece Anna Pukse, t.67083930; Anna.Pukse@fm.gov.lv.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 24. maijā
Uz augšu