}

Par netiešo izmaksu attiecināšanas procedūru Eiropas Sociālā fonda projektos

Ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija protokollēmuma Nr.45 114§ 1.punktā minēto, ka līdz Ministru kabineta lēmuma par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru pieņemšanai darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitātei "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū", darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātei "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība", darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitātei "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai" un 1.3.1.5.aktivitātei "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" netiešās izmaksas plānot kā attiecināmās izmaksas ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, un kad attiecīgajās aktivitātēs projekti ir jau apstiprināti un ir uzsākusies to īstenošana, sadarbības iestāde, ja Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes ieviešanu nav noteikts citādi, netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no vienošanās noslēgšanas dienas. Atkārtoti uzsveram, ka netiešās izmaksas pirms netiešo izmaksu nemainīgās likmes noteikšanas nav deklarējamas.

Attiecībā uz netiešo izmaksu piemērošanas un pārbaudes vispārējiem nosacījumiem aicinām izmantot Eiropas Komisijas izstrādāto darba dokumentu attiecībā uz netiešo izmaksu nemainīgās likmes, kopsummu maksājumu un vienas vienības izmaksu piemērošanu (skat.zemāk). Jāuzsver, ka šis dokuments ir tikai projekta stadijā, ko Eiropas Komisija vēl precizē. Viens no atklātajiem jautājumiem ir par pārbaužu un auditu veikšanu, piemēram, nemainīgās likmes piemērošanas gadījumā, par ko vadošā iestāde arī sniedza Eiropas Komisijai komentārus un lūgumu minētajā darba dokumentā iekļaut detalizētāku skaidrojumu.

Vēlamies arī informēt, ka, tiklīdz kā saņemsim Eiropas Komisijas apstiprinājumu par vadošās iestādes izstrādātajiem netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēriem un piemērošanas nosacījumiem, kā arī gala variantu Eiropas Komisijas izstrādātajam darba dokumentam attiecībā uz netiešo izmaksu nemainīgās likmes, kopsummu maksājumu un vienas vienības izmaksu piemērošanu, vadošā iestāde izstrādās vadlīnijas par netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanu un pārbaužu nosacījumus. Jāuzsver, ka ir būtiski saņemt Eiropas Komisijas apstiprinājumu par vadošās iestādes izstrādāto netiešo izmaksu nemainīgo likmi, kā arī vadošās iestādes izstrādātie nemainīgās likmes piemērošanas nosacījumi, tai skaitā, pārbaužu pieeja būtu saskaņā ar Eiropas Komisijas nemainīgās likmes piemērošanas nosacījumiem, lai turpmakajā projektu īstenošanas laikā nerastos problēmas ar netiešo izmaksu attiecināmību Eiropas Komisijas veikto auditu ietvaros.

European Commission Draft Working Document on Simplified Costs

Informācijas sagatavotājs:
FM Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas departamenta
Ieviešanas sistēmas nodaļa
(K.Apšeniece, tel. 67083858)

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 3. septembrī
Uz augšu