}

Normatīvie akti

REGULAS

Nr.
p.k.
Saturs Regulas Nr. Datums LV EN
 1.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 2021/1060

(2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai

 2021/1060  24.06.2021.
2. 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/1058

(2021. gada 24. jūnijs) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu

2021/1058 24.06.2021.
3. 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/1057

(2021. gada 24. jūnijs),ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013

2021/1057 24.06.2021.
4.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/1056

(2021. gada 24. jūnijs), ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu

2021/1056  24.06.2021.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 9. augustā
Uz augšu