}

Likumi

LIKUMI

Saturs

Datums

Ielāde 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums

11.07.2014.

 Skatīt

 

 MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

 Nr.
p.k.

Saturs

Noteikumu Nr. 

Datums

Ielāde 
 1.

Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā

130

17.03.2015.

Skatīt
 2.

Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam

 108

24.02.2015.

Skatīt
3.

Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana

87

17.02.2015.

Skatīt
4.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014-2020.gada plānošanas periodā

77 10.02.2015.  Skatīt
5.

Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā

784 16.12.2014.  Skatīt
6.

Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā

714 25.11.2014.  Skatīt
7.

Prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai

611 07.10.2014.  Skatīt

 

TIESĪBU AKTU PROJEKTI

Ministru kabineta noteikumu projekts “Konstatēto neatbilstību ziņošanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā”

Š.g. 14.maijā Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Finanšu ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts “Konstatēto neatbilstību ziņošanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (VSS - 507) (turpmāk – noteikumu projekts).

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos konstatētajām neatbilstībām, noraksta, ietur vai atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus, kā arī piemēro proporcionālo finanšu korekciju.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: krists.vamza@fm.gov.lv līdz š.g. 1.jūnijam.

Dokumenti pieejami šeit.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 18. maijā
Uz augšu