}

Laika grafiks

ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda īstenošanas uzsākšana ir augsta politiska prioritāte gan ES līmenī, gan Latvijā. Vienlaikus ES fondu programmas izstrādes virzību ietekmējuši vairāki paralēli procesi – vienošanās ilgums par kopējo ES budžeta ietvaru un sektorālo regulējumu, sarunu process starp Eiropas Komisiju un Latviju par ieguldījumu prioritātēm, kā arī nacionālo plānošanas dokumentu izstrāde, kas ir pamats ES fondu ieguldījumiem 2021.–2027.gada plānošanas periodā.

Finanšu ministrija paralēli programmas izstrādes procesam ir aktīvi strādājusi pie nepieciešamo nacionālo horizontālo tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas. 

2022.gada 4.maijā stājās spēkā ES fondu vadības likums 2021.-2027.gadam, pakāpeniski tiek saskaņots un apstiprināts tam pakārtotais normatīvais regulējums.

Sadarbībā ar no nozaru ministrijām ir identificētas investīciju jomas, kurās būtu nepieciešams uzsākt investīcijas pēc iespējas ātrāk. Attiecīgi ātrāk uzsākamo investīciju īstenošanai nozaru ministrijas izstrādā nepieciešamo normatīvo regulējumu tālākām diskusijām un konkrētu priekšlikumu iesniegšanai valdībai. Paralēli plānošanas procesam tiek apkopoti arī konkrētu investīciju uzsākšanas plāni.

Aktuālākā informācija par specifisko atbalsta mērķu, to pasākumu un kārtu plānoto uzsākšanas laika grafiku kā arī ieviešanas regulējuma statusu pieejama šeit.

 

 

 

 

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 1. novembrī
Uz augšu