}

Laika grafiks

Nākošā ES fondu plānošanas perioda laicīga uzsākšana ir augsta politiska prioritāte gan ES līmenī, gan Latvijā. Vienlaikus darbības ES fondu programmu izstrādes ātrumu ietekmēs vairāki paralēli procesi – vienošanās ātrums par kopējo ES budžeta ietvaru un sektorālo regulējumu, sarunu process starp Eiropas Komisiju un Latviju par ieguldījumu prioritātēm, kā arī nacionālo plānošanas dokumentu izstrāde, kas būs pamats ES fondu ieguldījumiem 2021. - 2027. gada plānošanas periodā.

Finanšu ministrija aktīvi turpina gatavošanos jaunā, Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda uzsākšanai. Darbības programmas apstiprināšana un tālākais ieviešanas grafiks lielā mērā ir atkarīgs no saistošā Eiropas Savienības regulējuma apstiprināšanas.

Finanšu ministrija jau šobrīd ir uzsākusi darbu pie nepieciešamo nacionālo horizontālo tiesību aktu projektiem, tomēr to saskaņošana ar nozaru ministrijām, tai skaitā publiskā apspriede, būs iespējama tikai pēc attiecīgā Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma pieņemšanas, lai būtu iespējams objektīvi un izsekojami nodrošināt nacionālā tiesiskā regulējuma atbilstības izvērtējumu. Nacionālā tiesiskā regulējuma izstrāde un saskaņošana tiks veikta atbilstoši indikatīvajam laika grafikam.

Lai identificētu tās investīciju jomas, kurās būtu nepieciešams uzsākt investīcijas jau 2021. gadā, Finanšu ministrija ir aicinājusi ministrijas iesniegt plānus un pamatotas ātrāk finansējamu investīciju vajadzības tālākām diskusijām un konkrētu priekšlikumu iesniegšanai valdībai.

 

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 2. augustā
Uz augšu