}

Kopienas kohēzijas stratēģiskās pamatnostādnes

Dokumenta apstiprinātā versija: LVEN.

Turpmākais Kopienas Stratēģisko vadlīniju izstrādes darbs turpinājās gan Austrijas, gan arī Somijas Prezidentūras laikā. 2006.g. 6.oktobrī tika apstiprinātas Kopienas Stratēģiskās vadlīnijas. Saskaņā ar 2007.-2013.g. struktūrfondu un Kohēzijas fonda regulām nosaukums: ”Kopienas Stratēģiskās vadlīnijas” tika nomainīts uz nosaukumu: ”Kopienas kohēzijas stratēģiskās pamatnostādnes”.

Latvijas pozīcija Nr.1 par Kopienas Stratēģiskajām Vadlīnijām pieejama  šeit. Finanšu ministrijas izstrādātā pozīcija tika izskatīta 2005.g. 6.septembra Ministru Kabineta sēdē (prot.nr. 50; 37§).

2005.g. 13.jūlijā Finanšu ministrijā notika darba grupa par komentāru apkopošanu un pozīcijas izstrādi. Balstoties uz sanāksmes rezultātiem un partneru sniegtajiem komentāriem tika izstrādāta Latvijas pozīcija Nr.1 Par Eiropas Komisijas komunikāciju "Kohēzijas politika kā atbalsts izaugsmei un nodarbinātībai: Kopienas Stratēģiskās Vadlīnijas, 2007.-2013.gadu programmēšanas periodam".

Eiropas Komisijas preses relīze par prezentēto Kopienas Stratēģisko vadlīniju komunikāciju ir pieejama šeit [EN]

Līdz 1.jūlijam tika gaidīti komentāri un priekšlikumi par Eiropas Komisijas izplatīto vadlīniju projektu. 5.jūlijā Eiropas Komisija prezentēja komunikāciju par Kopienas Stratēģiskajām vadlīnijām, kas ir dokuments turpmākajām diskusijām.

 

19.–21.maijā Luksemburgā notika Padomes rīkotā sanāksme, kur viens no apskatītajiem jautājumiem bija 11.maijā izplatītais vadlīniju projekts. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija izstrādāja informatīvo ziņojumu uz MK. Kā viena no sadaļām bija arī vadlīniju projekts.

Turpmāk Komisija izskatīja visus dalībvalstu komentārus un ierosinājumus, un 11.maijā izplatīja Vadlīniju projektu (t.s. ne-papīra formā). Šis ir detalizēts priekšlikums par Kopienas līmeņa atbalstu nākamajam programmēšanas periodam. Latvijai ir jāizstrādā pozīcija līdz šā gada 21.jūnijam. Lai izteiktu ierosinājumus vai komentārus par Kopienas stratēģiskajām vadlīnijām līdz 1.jūnijam lūdzu tos sūtīt uz esfondi@fm.gov.lv

Balstoties uz MK izskatīto ziņojumu FM piedalījās divpusējās sarunās ar Komisiju, paužot Latvijas pozīciju, kā arī iesniedzot Latvijas pozīciju rakstiskā formā.

Balstoties uz iesūtītajiem komentāriem un priekšlikumiem 23.februārī notika darba grupa, kurā tika apkopoti iesūtītie komentāri. Visi izteiktie komentāri un priekšlikumi tika apkopoti kopējā pozīcijā par vadlīnijām un 1.martā tika prezentēta kā ziņojums uz Ministru kabinetu (turpmāk – MK).

2005.gada janvāra vidū Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija) izplatīja dokumentu par Kopienas stratēģiskajām vadlīnijām, kas ir Kopienas līmeņa plānošanas dokuments nākamajam programmēšanas periodam (2007.-2013.gadiem).

Izskatot vadlīniju projektu Finanšu ministrija (turpmāk – FM) izstrādāja darba dokumentu un pamatojoties uz to, ievērojot partnerības principu, aicināja SF ieviešanā iesaistītās iestādes, sociālos partnerus un nevalstiskās organizācijas izteikt komentārus. Notika divas darba sanāksmes – 10. un 23. februārī. 10. februāra darba grupā tika prezentēts vadlīniju projekts un skaidrota vadlīniju nozīme Kopienas un Latvijas līmenī.

Kopienas stratēģiskās vadlīnijas (turpmāk – Vadlīnijas) ir politikas plānošanas dokuments, kurā definēti kohēzijas politikas finansējuma izlietošanas prioritārie virzieni, kuriem būtu jāparādās dalībvalstu izstrādātajos plānošanas dokumentos. Vadlīniju mērķis ir nodrošināt kohēzijas politikas sasaisti ar Lisabonas un Gēteborgas mērķiem. Vadlīnijas gatavo Eiropas Komisija, konsultējoties ar dalībvalstīm. Vadlīniju izstrāde notiek saskaņā ar Eiropas Nodarbinātības stratēģiju un Ekonomikas politikas vadlīnijām. Vadlīnijas apstiprina ES Padome. Vadlīniju pirmo projektu plānots izskatīt ES Padomē 2005.gada jūnijā.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 3. septembrī
Uz augšu